Organisatie

Het Ministerie IOGZ is het kleinste van alle Nederlandse ministeries. Het wordt gedreven door 3 onbezoldigde bewindspersonen en een zich uitbreidende groep vrijwilligers, sympathisanten, vrienden en depothouders. Het ministerie legt dan ook geen beslag op belastinggelden en mag een voorbeeld heten van een slanke overheid die er omwille van haar burgers is en niet ten koste ervan. Het ministerie kent geen minister of staatssecretaris. In het huidige politieke krachtenveld achten wij het nut van een dergelijk bewindspersoon te gering naar de kosten die ermee gepaard gaan. Het Ministerie IOGZ gelooft in de kracht van het kleine idee en wil haar bijdrage dan ook leveren door kleine vrijwillige inspanningen van betrokken burgers.

Wie ook een bijdrage wil leveren kijkt onder "Doe mee" voor de mogelijkheden.