Links

Ook buiten dit Rijksoverschotsorgaan om gebeuren er dingen in de geest van het Ministerie van IOGZ. De bewindspersonen bevelen u de onderstaande links hartelijk aan. Op weg naar een wereld met meer aandacht voor in onbruik geraakte zaken en alles wat daarmee samenhangt.

Outside of this State Superfluity Organ too there are things going on which match the spirit of our Ministry of Equipment Fallen Into Disuse. The officers of the Ministry recommend highly the links listed below. On the road to a world with more attention paid to objects that have fallen into disuse and everything related to such things!

Translations Michael Collins

Spullenschilderijen

Eén van de initiatiefnemers van het Ministerie IOGZ is tevens schilder. Hij schildert ondermeer in onbruik geraakte spullen en wil daarbij zowel de warme herinnering vangen als de dubbele kant van het weggooien. Kijk voor een aantal voorbeelden op www.robbertkamphuis.nl

 

Paintings of things  
Robbert Kamphuis
One of the founders of the MEFID  is also a painter. His paintings include those of objects that have fallen into disuse, denoting his will to capture not only the warm memory of such things but also the double-edged sword of the act of throwing away. To see a number of examples, please visit www.robbertkamphuis.nl

Spullenteksten

Eén van de initiatiefnemers van het Ministerie van IOGZ is tevens dichter. Hij schrijft ondermeer over in onbruik geraakte spullen en wil daarbij zowel de warme herinnering vangen als de dubbele kant van het weggooien. Kijk voor een aantal voorbeelden op www.laurensvanderzee.nl.

Texts about things (Texts most in Dutch)
Laurens van der Zee
One of the founders of the MEFID  is also a poet. His writings include those on objects that have fallen into disuse, denoting his will to capture not only the warm memory of such things but also the double-edged sword of the act of throwing away. To see a number of examples, please visit www.laurensvanderzee.nl.

Spullenmannen

De Spullenmannen is een kunstenaarscollectief dat ondermeer doen aan theater, installaties en uitvindingen waar niemand op zit te wachten. In de beginjaren van dit milennium maakten zij een theatervoorstelling "Meer" waarin een Ministerie van in Onbruik Geraakte Spullen figureerde. Op de website vindt u informatie over de lopende projecten.

 

The Things People (In both Dutch and English)
De Spullenmannen
The Things People  (De Spullenmannen) is an artists’ collective whose activities include theatre, installations and inventions that nobody is expecting. In the early years of this millennium they did a theatre production entitled “More”, in which figured a Ministry of Things Fallen Into Disuse. You can find information about their current projects on their website http://www.spullenmannen.nl/.

Kitchen Stories

De bewindspersonen raden u van harte aan om de prachtige film "Kitchen Stories" te bekijken. Daarin komen veel van de ministeriële overwegingen aan bod en u wordt daarbij getrakteerd op prachtige muziek. Bekijk de trailer (inclusief reclameboodschap die de bestaansgrond van dit ministerie treffend duidelijk maakt).

 

Kitchen Stories (In English)
The founders of the MEFID recommend heartily the wonderful film entitled “Kitchen Stories”. It presents many of our Ministry’s considerations and the film treats you to some beautiful music. Watch the trailer (including the advertising message that makes clear in a remarkable manner the grounds upon which our Ministry stands).

Gratis af te halen

Je zou het kunnen beschouwen als de emotionele hartekreten van spullen die asiel aanvragen. Medelanders laat uw gastvrijheid spreken en help deze spullen aan een thuis: www.gratisaftehalen.nl

 

Free take-away (Only in Dutch; only refers to the Netherlands)
Gratis af te halen
You could regard this as the emotional cri de coeur of things looking for asylum. Fellow citizens, give voice to your welcoming spirit and help these things to a home: www.gratisaftehalen.nl.

Buy nothing new

Als het aan de ambtenaren van het IOGZ zou liggen zou dit streven in een wetsvoorstel mogen worden vastgelegd www.buynothingnew.nl

 

Buy nothing new (Only in Dutch)
If it were left to the MEFID Officials, this cry would be included in a proposal for legislation: www.buynothingnew.nl

Book Crossing

Een hartverwarmend sociologisch experiment - zelfs als je helemaal niet van lezen houdt - www.bookcrossing.com

 

Book Crossing (International, also in Dutch)
A heart-warming sociological experiment – even if you yourself dislike reading - www.bookcrossing.com

Het Huishoudparadijs

In 2010 organiseerde het Amsterdamse science centre NEMO onder de titel Het Huishoudparadijs een interactieve tentoonstelling over 100 jaar ontwikkelingen in huishoudelijke apparatuur (van 1910 tot 2010) - technologie die iedereen kent van thuis. NEMO werkte in deze tentoonstelling met objecten uit de in 2007 verworven erfgoedcollectie van het voormalige museum Energetica. Bezoekers konden hun herinneringen aan deze nu in onbruik geraakte apparaten delen. Kortom, een Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken avant la lettre. Later reisde deze expositie door het land. Op tumbler.com is een selectie uit de tentoonstelling nog steeds te zien, met de  herinneringen van bezoekers: http://huishoudparadijs.tumblr.com/. Het is nog steeds mogelijk commentaar te plaatsen.

 

Het Huishoudparadijs (In both Dutch and English)
In 2010, under the title Het Huishoudparadijs (The Household Paradise), the Amsterdam science centre NEMO organised an interactive exhibition on 100 years of development in household equipment (from 1910 to 2010), home technology familiar to everyone. In this exhibition NEMO worked with objects inherited in 2007 from the collection of the former museum Energetica. Visitors were able to share their memories of this equipment that had by then fallen into disuse. In brief, a MEFID avant la lettre. Later this exhibition travelled throughout the country. On tumbler.com you can still see a selection of equipment from the exhibition together with visitors’ memories. It is still possible to place comments - http://huishoudparadijs.tumblr.com/

Museum der Dinge

Het Museum der Dinge in Berlijn pakt het grondig aan. Een in de Tweede Wereldoorlog verbrande en half gesmolten typemachine heeft er een ereplaats. Als Dingpfleger kun je voor een paar tientjes per jaar beschermheer of -vrouwe worden van een kale teddybeer, een telefoon met draaischijf of een origineel rolletje Leukoplast uit de jaren '30 ( hier natuurlijk "Germaniaplast" geheten). Prachtig allemaal!

 

Museum der Dinge (In both German and English)
The Museum der Dinge (Museum of Things) in Berlin takes things seriously. A burned and half-melted 2nd World War typewriter has a place of honour in the collection. In your capacity as Dingpfleger (Thing Carer) you can – for a few quid per year – become protector or protectress of a bald teddy bear, a telephone with a dial or an original roll of Elastoplast from the 1930s (here, of course, glorying in the name of "Germaniaplast"). How wonderful!  http://www.museumderdinge.de/

Manufactum

De warenhuizen en de website van Manufactum zijn een troost voor wie denkt dat de goede spullen van vroeger nooit meer terug zullen komen. Ze zeggen Es gibt sie noch, die guten Dinge en daar is geen woord van gelogen. Wat te denken van de zwarte bakelieten telefoon W48, model 1948, oftewel in hun mooiste Duits Fernsprechapparat W 48  Bakelit®. Das Manufactum Telefon W 48. En weet je wat nou zo mooi is? Zelfs in Keulen hebben ze een winkel. Eitje, zelfs op de fiets! Portemonnee thuis laten want je koopt je helemaal suf.

 

Manufactum (In German, UK and International version)
Manufactum’s stores and website are a comfort to those who fear that the good things of the past will never come back. At Manufactum they say Es gibt sie noch, die guten Dinge (The good things are still around) and there is not a word of a lie there. What do you think about the black bakelite phone W48, model 1948 – or in their best German “Fernsprechapparat W 48  Bakelit®. Das Manufactum Telefon W 48”. And do you know what is so wonderful? They have a store in Cologne! Idiot! Get on your bike! But leave your wallet at home because you’ll be tempted to shop till you drop - http://www.manufactum.de/home.html, http://www.manufactum.com/home.html

Toastermuseum

Nóg een door een Duitser gemaakte website om helemaal stil van te worden, het Toastermuseum , met Engels als voertaal. Wat Jens Veerbeck uit Essen-Kettwig niet op z'n site heeft staan heeft nog nooit een broodje geroosterd.

 

Toaster Museum (In English)
Yet another website – also made by a German – guaranteed to bring you up short: the Toaster Museum, with English as its official language. Jens Verbeek has an almost exhaustive collection of toasters on his site – so much so that we can safely state that anything he does not have there has never yet toasted a bun: www.toastermuseum.com

Streekmuseum Tiel

Een zeer verdienstelijke verzameling mooie oude spullen, met prima foto's en teksten, is te zien in het Streekmuseum Tiel. Hun specialisaties zijn Flipje (en dat zal dan wel, je schijnt er heel gelukkig van te worden) en Daalderop als een van de belangrijkste fabrikanten van huishoudelijke spullen uit de regio. Kijk, daar worden we blij van, de koffie percolator van Daalderop uit de jaren 1950 1970 vinden wij een icoon. Hulde, Tiel!

 

The Tiel local museum (Only in Dutch)
Streekmuseum Tiel
A very worthwhile collection of beautiful old stuff, with good photos and texts, can be seen in the local museum of Tiel. Their specialities are Flipje (Tiel’s mascot) and Daalderop as one of the leading regional manufacturers of household items. But look! There’s something to make us happy: the Daalderop coffeemaker from the years 1962 to 1980. We’ve found an icon. Hurray for Tiel! www.streekmuseumtiel.nl

Jeugdsentimenten.net

Jeugdsentimenten.net is al een aardige tijd actief en bevat een schat aan herinneringen aan voorwerpen, gewoontes en rituelen uit de tweede helft van de vorige eeuw. Iedereen kan herinneringen insturen. Zo te zien hebben de schrijvers geen enkele ambitie om er literaire meesterwerken van te maken - dit in tegenstelling tot de minister-schrijver van ons IOGZ. Maar toch zeer de moeite!  Dit zegt de webmeesteres er zelf van: Jeugdsentimenten.net is op 12 november 2003 begonnen als weblog van Rian Bartelen (Sentiment), met als doel de herinneringen aan de jaren 60, 70 en 80 weer zichtbaar te maken.


Jeugdsentimenten.net (Only in Dutch)
Jeugdsentimenten.net has been active for a good time and contains a wealth of memories of objects, customs and rituals from the second half of the last century. Anyone can submit a memory. And though it looks as if the writers of the memories have no ambition to create literary masterpieces – in contrast to the Minister-writer of our MEFID  – the memories are still very much worthwhile! This is what the Webmistress says of it herself: Jeugdsentimenten.net started on 12th November 2003 as Rian Bartelen’s weblog (Sentiment) with the aim of revealing the memories of the 60s, 70s and 80s. http://jeugdsentimenten.net/

Nostalgia Radio 5

Ook nostalgia radio 5 is een plek waar bezoekers hun verhalen over vroeger kwijt kunnen. Bij een afdeling als  huishoudelijke voorwerpen, maar ook bij radio / tv en transport, staan soms hele fraaie foto's.

 

Nostalgia radio 5 (Only in Dutch)
Nostalgia radio 5 is another place where visitors can deposit their stories about earlier times. In a section like household appliances – but also in radio/TV and transport – there are some really beautiful photos: http://nostalgia.radio5.nl/museum-nostalgia-overzicht/

Museum of Obsolete Objects

Het Museum of Obsolete Objects is een absolute aanrader. Tientallen filmpjes op youtube laten zien hoe apparaten van vroeger werkten: De platenspeler, de floppy disc, de hand klopper, noem maar op. Het zijn cleane, bijna steriele filmpjes met een dito vrouwelijk stemgeluid. Vreemd is, dat ze bij de afdeling audio niet even het originele geluid laten horen, zoals het blikkerige maar o zo dierbare geluid dat uit de eerste cassettespelers van Philips kwam. Wel hoor je de slagroomklopper kloppen en je hart klopt mee. De films zijn gemaakt door het Zwitserse reclamebureau Jung von Matt. De firma Kaufman-Mercantile zegt er het volgende van:  A scroll through the years will get you all bleary-eyed for a time when love songs were shared on mix tapes and math didn’t get more complicated than what an abacus could do. (Warning: The intonation-lacking, staccato voice of the robot woman narrating each video inadvertently and unfortunately makes a point: sometimes obsolescence is the result of being irritating.)


Museum of Obsolete Objects (In English)
The Museum of Obsolete Objects is something we really do have to recommend. Dozens of short films on YouTube show how equipment from earlier times worked: the record player, the floppy disc, the hand beater – you name it, it’s probably there. They are clean, almost sterile films, with a ditto female commentary voice. The strange thing is that the audio department people haven’t let us hear the original sound – like the tinny but oh so beloved noise that came out of the first Philips cassette players. You do, however, hear the whipped cream beater beating and your heart beats along with it. The films were made by the Swiss advertising agency Jung von Matt. The Kaufman-Mercantile company says the following about it:  A scroll through the years will get you all bleary-eyed for a time when love songs were shared on mix tapes and math didn’t get more complicated than what an abacus could do. (Warning: The intonation-lacking, staccato voice of the robot woman narrating each video inadvertently and unfortunately makes a point: sometimes obsolescence is the result of being irritating.) - http://www.youtube.com/user/MoooJvM

Gromsound AV Collectie

Gromsound AV collectie - avonturen met ouwe elektronica: Een goedgemutste mopperkont met gouden handjes, een vlotte pen en bovenal een eindeloze weemoed naar die goeie ouwe elektronica. Wat die man verzamelt en repareert, daar krijg je gewoon zin in. Heeft ie ook nog een oude caravan en een enorm verhaal over 3-d fotografie dus je bent de eerste uren nog niet klaar. "Red wat je redden kan" is zijn devies, we hebben hem al kunnen blij maken met het bericht dat we daar volop mee bezig zijn. Dit zegt ie zelf:
Wees welkom in mijn pakhuis ook wel Hokvol genoemdl
Deel de passie voor echte HiFI en oude videosystemen uit Eindhoven en omstreken, uit kwalitatief en stylistisch de beste tijd te weten de jaren 70. Laat je aansteken, pak die schroevedraaiers en de bus contactspray en laat je verrassen door de blijvende kwalíteit van spullen uit een betere tijd. Red wat je redden kan van Marktplaats of de lokale kringloopwinkel. Fok die digitale wegwerp knuppelzooi uit China die je nu gedwongen bent te kopen voor soms best veel geld! (Enzovoort...)


Gromsound AV Collectie (Only in Dutch)
Gromsound AV collectie - avonturen met ouwe elektronica
A good-natured grumpy old guy with golden hands, a smooth writing style and above all endless nostalgia for good old electronics. What that man collects and repairs – it really is amazing. He also has an old caravan and an enormous story about 3D photography – so that’ll keep you occupied for the first few hours. “Save what you can” is his motto, and we’ve been able to make him happy with the message that we will be doing plenty of it. This is what he has to say:
Welcome to my warehouse – known as Full to the Rafters.  Share the passion for real HiFi and old video systems from Eindhoven and environs – that stuff from the qualitatively and stylistically best period: the 1970s.. Get yourself fired up, grab those screwdrivers and the tin of contact spray and be surprised by the enduring quality of stuff from a better time. Rescue what you can from the on-line market places or from your local charity shop. Screw that disposable crap that you are currently forced to buy from China for what can be quite a substantial sum! (And so on)
http://gromsound.mfbfreaks.com/app/index2.html

Geert Spekken Deconstructies

Altijd al willen weten hoe de Ericsson PTT 65, de Philips Infraphil KL7500, die vroege koffiemaler de HM3210 of een Dymo lettertang er van binnen uitzien? We hebben ze allemaal natuurlijk, maar we kijken wel uit! Nooit durven openmaken. Welnu, Geert Spekken wel. Die pracht retroapparaten en tientallen andere heeft ie tot op het laatste schroefje gesloopt. Daarna heeft hij er een kunstwerk van gemaakt: als een Mondriaan zo strak zijn alle onderdelen in een nieuwe, hogere orde gerangschikt en vervolgens professioneel gefotografeerd. Gestoord, maar wel heel prettig! Komt dat zien, op Flickr of Facebook . Trouwens, zijn collega Todd McLellan kan er ook wat van. Hij flikt hetzelfde als Spekken maar daarna heeft ie er plots genoeg van en gooit alle onderdelen in de lucht. Dan zet ie ze op de foto in een vrije val, zo lijkt het wel, motorzagen, een Smith-Corona typemachine, een wekkerradio, maakt niet uit. Prachtig! Hij zegt er ook een boek over te hebben, heel toepasselijk heet dat Things Come Apart . Daarnaast fotografeert McLellan mooie oude motorfietsen, maar die zijn gelukkig alleen maar een heel klein beetje opengemaakt.

 

Geert Spekken's Deconstructions

Geert Spekken Deconstructies

Always been curious to know what the Ericsson PTT 65, the Philips Infraphil KL7500, the early HM3210 coffee grinder or a Dymo embosser looks like from the inside? Of course we have examples of all of them, but we take good care of them! Never dared to open them up. But Geert Spekken has. He has taken apart these wonderful retro apparatuses and dozens of others down to the last screw.Then he's turned them into works of art: all the components are placed in a higher order like a Mondriaan - then photographed professionally. Crazy, but very fine! Go and see the result on Flickr or Facebook . Incidentally a colleague of his, Tod McLellan, is also good at it. He does the same as Spekken, but in the end he's suddenly had enough of it, and throws all the components in the air. Then he makes a photo of them - in free fall as it were - power saws, a Smith-Corona typewriter, an alarm radio, it doesn't matter what. Wonderful! He says he's got enough material for a book - called, very appropriately, Things Come Apart. McLellan also photographs beautiful old motor bikes, though fortunately they're only slightly opened up.